Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nyt fra udvalg, Kunst, Kultur & Frivillighed

Et af fagudvalgene giver status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra udvalget for Kunst, Kultur & Frivillighed til efterretning.

Problemstilling

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

I dag præsenterer Kunst; Kultur & Frivillighed status på deres arbejde. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra udvalget for Kunst, Kultur & Frivillighed til efterretning.

 

Beslutning


Forpersonen for fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed orienterede om arbejdet i udvalget.
Til top