Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af svar til naboorientering dispensation fra lokalplan 269 Trekanten Valby Langgade 161

Se alle bilag
Naboorienteringen om ændringer af et byggeforeningshus i bebyggelsen Den Hvide By er modtaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen 12. juli, med svarfrist 9. august. Bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan, men da de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med bygningens oprindelige udseende, har formanden indsendt høringssvar uden indvendinger mod ændringen. Valby Lokaludvalg bedes godkende svaret endeligt.   

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender det indsendte svar på naboorientering om dispensation fra lokalplan 269 Trekanten. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog naboorientering om dispensation fra lokalplan 269 Trekanten Valby Langgade 161 den 12. juli med svarfrist den 9. august. 

Dispensationen vedrører en ændring af facaden i tilbygningen ved lukning af murhul ved eksisterende dør samt ændring af murhuller for indsættelse af nye vinduer i facaden og gavlen, da erhvervsareal ændres til bolig på adressen Valby Langgade 161.

De ansøgte ændringer er i overensstemmelse med byggeforeningshusets oprindelige udseende. 

På grund af tidsfristen er svar på naboorienteringen indsendt  og indstilles derfor til endelig godkendelse. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender det indsendte høringssvar endeligt. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top