Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

2. høringsrunde for Budget 2024

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg orienteres om Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af lokaludvalgenes ønsker til Budget 2024 og beslutter derefter, om udvalget vil indsende yderligere bemærkninger i 2. høringsrunde (17. august - 4. september 2023). I så fald bemyndiges forpersonskabet til at skrive bemærkningerne. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen om Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af lokaludvalgenes ønsker til Budget 2024 til efterretning. 

2. at Valby Lokaludvalg beslutter, om der skal indsendes yderligere bemærkninger eller tages andre initiativer i anden høringsrunde. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg indsendte ønsker til Budget 2024 til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), der blev behandlet på udvalgets budgetseminar i juni. TMU henviste ønsket om Udvidelse af det igangsatte cykelfremkommelighedsprojekt på Valby Langgade til videre behandling i Borgerrepræsentationen, der også modtog Valby Lokaludvalgs budgetønsker i april 2023.

Brev fra TMU og forpersonskabets svar er vedlagt som bilag. 

Anden høringsrunde for Budget 2024 løber fra 17. august - 4. september 2023, hvor det ligesom i juni vil være muligt at kommentere på 

  • Københavns Kommunes budgetforslag 2024
  • Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2024
  • Oversigt over bevillingsudløb i budget 2024
  • Oversigt over sager henvist til budget 2024

På baggrund af erfaringer fra sidste års høringsrunder (til budget 2023) indskærper Økonomiforvaltningen, at der kun skal fremsendes høringssvar i anden runde, hvis der er ændringer eller tilføjelser til høringssvarene i første runde.

Valby Lokaludvalg skal derfor beslutte, om der skal indsendes supplerende bemærkninger. I så fald bemyndiges forpersonskabet til at skrive bemærkningerne, når materialet til anden høringsrunde er modtaget. Valby Lokaludvalg bedes også drøfte, om der skal tages andre initiativer i forbindelse med budgettet.  

Løsning

1. Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

2. Valby Lokaludvalg beslutter, om der skal indsendes yderligere bemærkninger eller tages andre initiativer i anden høringsrunde

 

 

Beslutning


Forpersonskabet bemyndiges til at udarbejde bemærkninger til 2. høringsrunde, herunder en opfordring til, at øvrige forvaltninger ligesom Teknik- og Miljøforvaltningen indhenter og prioriterer lokaludvalgenes ønsker i den indledende proces. 

Sekretariatet indsender høringssvar inden d. 4. september 2023.

Høringssvaret godkendes endeligt på lokaludvalgets møde d. 12. september 2023.


Til top