Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om licens til kolonihaveejere i forbindelse med de kommende tre timers tidsbegrænsede zoner

Se alle bilag

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde en indstilling til politisk behandling om en særlig licens til kolonihavehusejere, som måtte være berettiget til en sådan licens, indenfor de kommende tre timers begrænsede P-zoner ved Ålholm og Vigerslev Allé. Valby Lokaludvalg bedes drøfte og vedtage fagudvalget Byudvikling & Trafiks udkast til en kommentar til arbejdet.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg godkender svar til høring om licens til kolonihaveejere i forbindelse med de kommende tre timers tidsbegrænsede zoner.

Problemstilling

I forbindelse med implementeringen af de nye 3-timers tidsbegrænsede P-zoner har der særligt for de kommende zoner på Amager og i Valby været fokus på muligheden for licens til kolonihaveejere.

Den oprindelige høring om tidsbegrænsede P-zoner i Valby: 

3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby (kk.dk)

og 3 timers tidsbegrænset parkeringszone i Ålholm, Valby (kk.dk)

Teknik- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen at udarbejde en indstilling til politisk behandling vedrørende en særlig licens til kolonihavehusejere, som måtte være berettiget til en sådan licens.

Forvaltningen forventer at indstille en licens, som er begrænset til én licens pr. kolonihavehusejer. Licensen gælder fra 01. april 2023 til 31. marts 2023 og ansøgeren skal være den registrerede ejer/bruger af bilen eller motorcyklen, medmindre man indsender en leje-/leasingkontrakt. 

Det er umiddelbart alene kolonihaveforeninger som ikke har et passende antal parkeringspladser på egen grund, som kan søge om en licens. 

For Valby drejer det sig indtil videre om H/F Frem, H/F Gasværksarbejdernes Haveforening (Hf. Arbejderboligernes kolonihaver) og H/F 1924. Der vil også blive lagt op til, at der politisk skal tages stilling til om H/F Brohaven og H/F Bryggen kan få en licens, som ligger udenfor de eksisterende zoner, men hvor problemstillingen er det samme.

Vedhæftede udkast til høringssvar fra Valby Lokaludvalg er skrevet på baggrund af input fra borgermødet afholdt i juni 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar til høring om licens til kolonihaveejere i forbindelse med de kommende tre timers tidsbegrænsede zoner.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top