Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Naboorientering om dispensation til at opføre tagboliger i Folehaven

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorientering om tagboliger i Folehaven. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering om tagboliger i Folehaven den 23. november, med svarfrist den 6. december, som vi fik udskudt til den 8. december. 

Naboorienteringen er behandlet på møde i By & Trafik den 7. december og indsendt indenfor fristen, med forbehold for endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 14. december.  

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorienteringen. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Til top