Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Restpuljemidler 2022

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager liste over brug af restpuljemidler i 2021

2) at Valby Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at disponere restpuljemidlerne for 2021

Problemstilling

Eventuelle restpuljemidler for 2021 skal være forbrugt inden udgangen af året. Da opgaven med omkontering af udgifter ikke er fuldført, er der for nuværende ikke et fuldstændigt overblik over restpuljemidlerne.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager liste over brug af restpuljemidler i 2021

Valby Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at disponere restpuljemidlerne for 2021

 

Økonomi

Midlerne tages af restpuljemidlerne for 2021

 

 
 

 

 

 

 

Beslutning

Lys i træer på Herman Bangs Plads. Evt. indkøbe kæderne nu og opsætte dem til næste år

Højskolesangbøger

Et el-klaver – mellem 5.000 og 15.000 kr.

Bystandere

A-skilte

Opdatering af apps f.eks. til kulturdagene

Snappere og handsker

Formandskabet bemyndiges til at disponere restpuljemidlerne for 2021.

Til top