Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Orientering om valg til Valby Lokaludvalg

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg taget orienteringen til efterretning 

Problemstilling

I starten af 2022 er der valg til Valby Lokaludvalg. 

Der gives på mødet en orientering om valgregler, herunder valg af suppleanter, foreningers valgbarhed og vigtige frister og deadlines. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til top