Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Godkendelse af årsplan og budget for miljøarbejdet i Valby 2022

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender årsplan og budget for Miljøarbejdet i Valby 2022.

 

Problemstilling

I 2011 blev den lokale miljøopgave overdraget til Valby Lokaludvalg fra Miljøpunkt Valby og der blev nedsat en miljøgruppe i lokaludvalget. Miljøgruppen består dels af medlemmer af lokaludvalget og dels af miljøinteresserede borgere i Valby.

I 2011 blev det ligeledes besluttet at lokaludvalgets miljøgruppe fremover vil udarbejde en konkret plan for det kommende års miljøarbejde. Denne årsplan er den tolvte i rækken og fremlægges her til godkendelse. Den godkendte årsplan præsenteres herefter for Københavns Kommune.

Valby Lokaludvalg ønsker med Årsplan 2022 at bistå Københavns Kommune med opfyldelse af kommunens ambitiøse planer for byens udvikling inden for klima og miljø.

 

Løsning

Miljøgruppen har formuleret en årsplan og budget for miljøarbejdet i 2022. Årsplanen indeholder forslag til konkrete miljøaktiviteter i 2022 med fokus primært på klimaindsatser.

Sekretariatet vurderer, at årsplanen for miljøarbejdet i 2022 kan gennemføres indenfor de ressourcer, der er i miljøgruppen og i sekretariatet.

Årsplan og budget for miljøarbejdet i 2022 godkendes.

 

Økonomi

Under forudsætning af vedtagelse af overordnet puljebudget for 2022 er der et samlet budget for Valby Lokaludvalgs miljøarbejde i 2022 på 325.000 kr. Beskrivelse og budget for de enkelte projekter fremlægges til godkendelse i lokaludvalget inden gennemførsel.

 

Videre proces

Miljøgruppen arbejder med de skitserede fokusområder og fremlægger projekter for lokaludvalget

 

Beslutning

Årsplan og budget blev godkendt.

Til top