Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Puljebudget 2022

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager puljebudget for 2022

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2022 puljemidler på i alt kr. 2.600.000.

Der foreslås dette overordnede puljebudget for 2022:

Pulje                                                              Beløb

Lokalpuljen                                                    1.600.000
Intern pulje                                                    1.000.000
I alt                                                                2.600.000

For den interne pulje foreslås afsat disse beløb for 2021:

Miljø                                                                325.000
Valby Kulturdage                                            300.000
Sankt Hans                                                       45.000
Juletræ på Tingstedet                                       65.000
Halloween                                                         25.000 
Sociale medier                                                  15.000  
Borgerdialogpulje                                              25.000
Vedligeholdelse udstyr m.v.                              20.000
Frivilligpris                                                         30.000
Lokaludvalgsvalg                                               50.000
I alt                                                                   900.000
Resterende pulje                                              100.000

Miljøpuljen: der afsættes hvert år en del af puljemidlerne til miljøarbejdet. Der var i 2021 afsat 250.000 kr. til miljøarbejdet.
Valby Kulturdage:
 Beløb til at skabe rammerne, altså afspærring, renhold, praktisk hjælp, vagt, elektriker osv. Kr. 300.000,-. Derudover afsættes sekretariatsressourcer, der vurderes til ca. 1/2 årsværk.
Sankt Hans: beløb til afholdelse af Sankt Hans i Vigerslevparken. Sekretariatet står for tilladelse og bål samt noget kommunikation. De sidste år (undtaget 2020 og 2021) har Fremad Valby stået for selve arrangementet. kr. 45.000,-. Sekretariatsressourcer ca. en uges arbejde.
Juletræ på Tingstedet og juletræstænding: Beløb til opsætning af juletræ samt lyskæder. Desuden til afholdelse af juletræstænding med underholdning, oppyntning, praktisk hjælp og ponyridning eller anden underholdning. Kr. 65.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde.
Halloween: Beløb til el, underholdning, oppyntning og forplejning. Kr. 25.000,-.
Midler til Sociale Medier: er til Facebookannoncering, Instragram og Twitter.
Borgerdialogpuljen: er afsat til borgermøde eller andre aktiviteter i forbindelse med høringer, hvis der kommer høringer med en kort høringsfrist og borgerdialog vurderes som opkrævet. Der afrapporteres på efterfølgende lokaludvalgsmøde,
Vedligeholdelse: udstyr mm. er til indkøb af f.eks. kabler osv., erstatning af telte og lign., hvis noget går i stykker.
Frivilligpris: Pris, annoncering, fejring af vinder. Sekretariatsressourcer ca. en uges arbejde.

Lokaludvalgsvalg: Udsendelse i e-boks, januar-arrangement med kaffevogn, arrangement med kandidater. Sekretariatsressourcer ca. fire ugers arbejde.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager Puljebudget for 2022

Økonomi

Denne vedtagelse er det overordnede puljebudget. Budget for de enkelte aktiviteter forelægges lokaludvalget inden arrangementet. 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Til top