Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Præsentation af projekt

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Som input til arbejdet med den kommende startredegørelse præsenterer Hotel- og Restaurantskolen ønsker for fremtidens skole.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Til top