Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende med afbud: Ejner Jensen (ikke muligt at indkalde suppleant, Tommy Jensen (ikke muligt at indkalde suppleant), Birgit Meisen (ikke muligt at indkalde suppleant).

Fraværende uden afbud: Fabrizio Macchi d´Ottone.

Mødet sluttede 21.30.


Til top