Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Meddelelser

 

Meddelelser:

 

Status på processen for nye P-zoner i Valby

Genhusning af Hanssted Skole

Udstykning af ejendom, Saxkøbingvej 8

Status på byggeri af botilbud til borgere med handicap på Smedestræde

Oversigt over nye genopretningsprojekter

Der er indsendt følgende forslag til Kulturmiljøer:

  • Byggeforeninger  
  • Industriområde  
  • Industriparker
  • St. Vigerslevgård
  • Vigerslev Landsby
  • Vigerslevparken mm.

 

Ny udvalgssekretær er ansat – Anne Liisberg

Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning.

Til top