Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Lokalpuljen

 

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 6 ansøgninger til Lokalpuljen 2022.

 

1) Cowbell - Winter Jazz 2022

2) Valbyspil - Alma og de alternativt begavede

3) Bosatsu Karateklub - Sved og sjov - karatelejr

4) Peter Dyreborg & Co -To poetry slam-arrangementer i Valby Kulturhus

5) Kunstgruppen ”Grå beton” v/Richard Schumann - Kunsten i det offentlige rum

6) Dance Cooperative VÆV – en gruppeudstilling i Dance Cooperative

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Cowbell - Winter Jazz 2022

Gennem Benjamin Koppels vidtrækkende, internationale netværk, er det muligt for Winter Jazz at udfordre både et nysgerrigt publikum og de optrædende kunstnere fra ind-og udland, med enestående koncertoplevelser med jazzens verdensnavne i nyskabende konstellationer. Idéen og visionen for Winter Jazz er at bygge videre på festivalens historik og kunstneriske profil og give et musikinteresseret publikum unikke koncertoplevelser

i Københavns spillestedsmæssige udkant. I 2022 ønsker vi særligt

at lægge vægt på den lokale forankring og de nære relationer. Dette være sig rent geografisk men også menneskeligt.

Dato for afholdelse: Februar 2022

Budget: 415.000 kr.

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 50.000 kr.

 

2) Valbyspil - Alma og de alternativt begavede

Valbyspil opfører 28 og 29 maj 2022 Alma og de alternativt begavede på Lykkebo skole i Valby. En socialrealistisk farce, og 3 patienter, der stikker af fra den lukkede afdeling. Det kommer ikke til at spænde stille af. Sort humor, når den er bedst.

Stilen bliver minimalistisk, men der gøres meget ud af kostumer, som underbygning til karaktererne.

Dato for afholdelse: 28. – 29. maj 2022

Budget: 57.000 kr.

Ansøgt: 30.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 30.000 kr.

 

3) Bosatsu Karateklub - Sved og sjov - karatelejr

Bosatsu Karateklub er en breddeidrætsklub i Valby. Bosatsu rummer alle aldre - det vil sige karate for livet. Det sociale aspekt er en vigtig og integreret del af klubben.
Vi ønsker at styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben med en karatelejr. Det skal være en lejr, hvor vi træner karate, men der vil være mindst lige så meget fokus på leg og teambuilding. Vi oplever et behov for at kunne være sammen om andre aktiviteter, så vi lærer hinanden godt at kende og skaber grobund for nye stærke relationer i klubben.

Vi har nedsat en planlægningsgruppen, som består af klubbens sensei (øverste træner), en trænerrepræsentant og 2 forældrerepræsentanter. Alle klubbens trænere støtter op om karatelejren og stiller op frivilligt som hjælpere og trænere.

Lejren er for medlemmer i alderen 10-74 år (ældste medlem). Vi forventer min. 40 deltagere. Lejren tilbydes til klubbens medlemmer og annonceres via interne kanaler.

Dato for afholdelse: 28. – 30. januar 2022

Budget: 67.365 kr.

Ansøgt: 5.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr.

 

4) Peter Dyreborg & Co -To poetry slam-arrangementer i Valby Kulturhus

Poetry slam er en konkurrence i mundtlig fremførelse af digte og anden litteratur, og hvor publikum giver point og kårer vinderen. Der søges om støtte til to poetry slam-arrangementer i Valby Kulturhus i foråret 2022, dels finalen i KBH-mesterskabet, dels et arrangement som opvarmning til Kvindernes Internationale Kampdag (ikke politisk). Slam-miljøet i Valby er det største og mest toneangivende i Danmark. Deltagerne er en blanding af professionelle og semi-professionelle, samt vækstlagsudøvere og unge talenter. Denne bredde er karakteristik og særegen for miljøet, ligesom deltagerne og publikum har en høj grad af diversitet. Valby-miljøet er opbygget siden 2013 i samarbejde med Kultur V. Det bidrager meget væsentligt til Valbys kulturliv, og der er kun ganske få andre lokale litteraturtilbud. Denne ansøgning skal ses i lyset af fortsatte udfordringer som følge af corona, der stadig gør det vanskeligt at gennemføre lokale kulturarrangementer.

Dato for afholdelse: 14. januar og 3. marts 2022

Budget: 46.650 kr.

Ansøgt: 10.170 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 10.170 kr.

 

5) Kunstgruppen ”Grå beton” v/Richard Schumann - Kunsten i det offentlige rum.

Denne ansøgning, skal ses som en opstart til et større kunstprojekt i rækkehusbebyggelsen, ved Danshøj station. Ved fremlæggelsen til vores sidste områdemøde, var et stort flertal af bebyggelsens 76 lejemål, positive og opfordrede os til at arbejde videre med projektet. Vi søger derfor lokaludvalget om midler til en del grafisk arbejde, således at vi kan søge videre hos boligselskabet AKB og Statens kunstfond.

Dato for afholdelse: Sommeren 2022

Budget: 13.500 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 10.000 kr.

 

6) Dance Cooperative VÆV – en gruppeudstilling i Dance Cooperative

“VÆV” er en kunstudstilling som produceres og skabes af fem professionelle Kunstnere.

”VÆV” er et tværfagligt eksperiment i, hvordan man kan producere kunst i krydsfeltet mellem performance og billedkunst. Kunstnere fra de to forskellige felter vil i samarbejde skabe en række videoværker til udstillingen, som kan opleves mellem den 14. og 29. januar 2022. Udstillingen finder sted i det nye Dance Cooperative, som er en kunstnerdrevet platform beliggende tæt ved Toftegårdsplads.

Der vil være gratis entré, så alle har mulighed for at opleve kunst af høj kvalitet. Til åbningen af udstillingen vil nogle af kunstnerne også performe live, som en kropslig udvidelse af de udstillede videoer.

Dato for afholdelse: 14. – 29. januar 2022

Budget: 115.000 kr.

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 15.000 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2021

Disponeret per 25. november 2021

Ansøgt 25. november 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.525.000 kr.

1.497.660 kr.

0 kr.

27.340 kr.

 

Pulje 2022

(forventet)

Disponeret per 14. december 2021

Indstillet 14. december 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.500.000 kr.

122.500 kr.

120.170 kr.

1.257.330 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

1) Indstilling godkendt. Sekretariatet skal følge op på at Cowbell gør det tydeligt i programmet, at Valby Lokaludvalg har støttet.

2) Indstillingen blev godkendt

3) Afslag med den begrundelse af arrangementet kun er rettet mod klubbens egne medlemmer. Vi opfordrer til at søge Københavns Kommune om økonomisk hjælp til trængte medlemmer.

4) Indstillingen blev godkendt

5) Indstillingen blev godkendt

6) Indstillingen blev godkendt

Til top