Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Brev til Cykelsekretariatet ang. Kjeldgårdsvej

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager at indsende brev til cykelsekretariatet ang. Kjeldgårdsvej

Problemstilling

By & Trafikudvalget foreslår at indsende vedhæftede brev til Cykelsekretariatet. 

Udvalget mener, at det skal tillades at cykle i begge retninger på Kjeldgårdsvej ud for Hotel- og Restaurantskolen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager at indsende vedhæftede brev til Cykelsekretariatet.  

 

Videre proces

Sekretariatet indsender vedhæftede brev. 

Beslutning

 Indstillingen blev godkendt med redaktionelle ændringer.


Til top