Mødedato: 14.12.2021, kl. 18:30
Mødested: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen ang. inddragelse ift. lys om Damhussøen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager at indsende brev til Teknik- og Miljøforvaltningen ang. inddragelse i lys om Damhussøen 

Problemstilling

I forbindelse med udmøntningen af Budget '22 er der afsat midler til belysning omkring Damhussøen. 

I den forbindelse har Vanløse Lokaludvalg indsendt et brev til forvaltningen, hvor de beder om at blive inddraget i processen. 

By & Trafikudvalget foreslår, at Valby Lokaludvalg støtter op om ønsket om inddragelse med et lignende brev fra Valby. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager brev til Teknik- og Miljøforvaltningen om lys om Damhussøen. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.


Til top