Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Nedsættelse af tværgående arbejdsgruppe for trafik

Valby Lokaludvalg bedes nedsætte en tværgående gruppe, der skal arbejde med bydelsplanens trafikprojekt. Projektets budget behandles i forbindelse med behandlingen af lokaludvalgets samlede budget. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter projektet og nedsætter en tværgående arbejdsgruppe.  

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i sin bydelsplan samlet en række projekter og indsatsområder i afsnittet GRØN MOBILITET, DER BINDER VALBY SAMMEN. Det drejer sig blandt andet om 

  • Bedre forbindelser for bløde trafikanter
  • Ny trafikplan
  • Færdiggørelse af Den grønne sti

Link til bydelsplanen

Løsning

Fagudvalget Byudvikling & Trafik foreslår, at der afsættes 50.000 kr. til møder, analyser og kortlægning, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af fagudvalg, der kan arbejde med blandt andet trafikplan, skiltning og Den grønne sti-projektet.

Økonomi

Budgetposten behandles i forbindelse med lokaludvalgets samlede budget. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt og følgende meldte sig til arbejdsgruppen, der starter i 2024: 

Janne Rasmussen (miljøgruppen), Henrik Palsmar, Kristian Larsen, Hanne Kofoed, Kirsten Henriksen, Pia Kolind Nielsen, Kim Lerche Olsen, Michael Fjeldsøe og Byrial Rastad Bjørst. 

Det er fortsat muligt at tilmelde sig gruppen.

Til top