Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Støtteerklæring til Dansk Samtidscirkus

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg skal godkende støtteerklæring til Dansk Samtidscirkus, der er udarbejdet af fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender støtteerklæring til brancheforeningen Dansk Samtidscirkus.

Problemstilling

Fagudvalget Kunst, Kultur & Frivillighed (KKF) har fået forelagt et projekt vedr. etablering af en international cirkusuddannelse. Projektet er ledet af Søren Flor i samarbejde med bl.a. Dansk Samtidscirkus (DSC) og Dansk Artist Forbund (DAF).

Den nye cirkusuddannelse på videregående niveau er i første omgang finansieret af private midler (filantropi) og har til formål at uddanne cirkusartister på højt teknisk og kunstnerisk niveau.

KKF mener, at cirkus bør ligestilles med øvrige kunstneriske udtryksformer og at danske unge cirkustalenter bør have samme mulighed for uddannelse i Danmark som andre kunstneriske genrer, fx dans, teater, musical, film, og som det i øvrigt også er muligt i mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med.

KKF ønsker, at Valby Lokaludvalg giver dette projekt opbakning og ser det meget gerne etableret i Valby, som det også er Dansk Samtidscirkus´ ønske.

Løsning

Vi anser det for vigtigt, at København som hovedstad har en bred vifte af uddannelsesmuligheder, der kan ruste kommende generationer af artister med de nødvendige færdigheder og kompetencer, så de kan udfolde deres fulde potentiale som skabende kunstnere og på den måde bidrage til at gøre hovedstaden til en attraktiv kulturel smeltedigel.

Hvis uddannelsen placeres i Valby, ser vi frem til offentlige visninger for bydelens mange borgere og til samarbejder på tværs af bydelens øvrige kulturinstitutioner/aktører.

Videre proces

Støtteerklæringen sendes til Dansk Samtidscirkus, det kan bruge den i det videre arbejde med etablering af uddannelsen. 

Beslutning


Indstillingen blev godkendt.
Til top