Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Svar på henvendelse om lokaludvalgets ønsker til fremtidig arealanvendelse af Bycyklens tidligere stativer

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg er blevet bedt om at komme med forslag til ny anvendelse af seks arealer i Valby, hvor der tidligere har stået stativer til Bycyklen. Byudvikling & Trafik har efter besigtigelse udarbejdet et forslag, der indstilles til godkendelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1. at Valby Lokaludvalg godkender svar på henvendelse om ønsker til fremtidig arealanvendelse.

Problemstilling

Efter Bycyklens konkurs har Teknik- og Miljøforvaltningen fået til opgave at nedtage Bycyklens stativer og reetablere arealerne til oprindelig belægning. Denne opgave er igangsat og forventes færdig med årets udgang.

Forvaltningen er samtidig i gang med at undersøge hvilke funktioner, der i fremtiden kunne komme på disse ledige arealer, eller om der overhovedet skal etableres noget nyt. Arealerne er forholdsvis små og de fremtidige funktioner kunne være bænke, cykelstativer, affaldsbeholdere, el-løbehjul, begrønning mm. Forvaltningens undersøgelse vil resultere i en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2023.

Da Valby Lokaludvalg har indgående kendskab til lokalområdets ønsker og behov, har forvaltningen efterspurgt input til, hvilke funktioner der kunne være relevante på de seks lokationer i Valby.

Lokaludvalgets tilbagemelding vil indgå i den samlede vurdering og vedlægges som bilag til indstillingen.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på henvendelse om ønsker til fremtidig arealanvendelse efter Bycyklen. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den ændring, at der ønskes bænke på Sjælør Station.
Til top