Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Nyt fra udvalg, Byudvikling & Trafik

Et af fagudvalgene giver status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen.

I dag orienterer fagudvalget Byudvikling & Trafik om sit arbejde.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

 

Løsning

I dag orienterer fagudvalget Byudvikling & Trafik om sit arbejde.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top