Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Orientering om ungedemokratiprojekter i Folehaven

Mit Kvarter orienterer om igangværende og tidligere indsatser med unge i Folehaven. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i sin bydelsplan valgt Ungedialog som et af sine prioriterede projekter. Som input til det videre arbejde orienterer Faglig udviklingskonsulent Filmon Nørgard-Gebru fra Mit Kvarter og forsker Mette Bladt fra Analyse & forandring, der har samarbejdet med Mit Kvarter om at inddrage marginaliserede unge i demokratiske processer. 

Mit Kvarter er den boligsociale helhedsplan i Valby og Sydhavnen, der arbejder sammen med beboerne for at få flere synlige, åbne og lokale fællesskaber og netværk.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top