Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Godkendelse af dagsordenen

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Fraværende med afbud 

Søren Roed - suppleres af Kim Lerche Olsen

Fabrizio d'Ottone - ikke muligt at stille suppleant 

 

Inhabilitet

Henrik Palsmar, ansøgning 10 i punkt 12 Lokalpuljen


Mødet slut 21.15

Til top