Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Endelig godkendelse af svar på høring om unge i lokaludvalg

Se alle bilag

Valby Lokaludvalg godkender endeligt svar på høring om unge i lokaludvalg, som Benjamin Friis og Kristian Larsen har udarbejdet på basis af lokaludvalgets behandling på mødet 10. oktober 2023. 

B-sager er til orientering. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar påhøring om unge i lokaludvalg. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 23. marts 2023 Medlemsforslag om at få ungerepræsentanter tilknyttet til Lokaludvalgene”. Efter ønske fra Borgerrepræsentationen (BR) får lokaludvalg og Ungerådet forslaget i 12 ugers høring med svarfrist 12. november 2023.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Økonomiforvaltningen et forslag til inddragelse af ungerepræsentanter i lokaludvalgenes arbejde, som skal til behandling i Borgerrepræsentationen.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøftede høringen på sit møde 10. oktober 2023 og bemyndigede Benjamin Friis og Henrik Larsen til at udarbejde svar på basis af drøftelsen med fokus på, at formålet med tiltaget ikke er klart formuleret fra Borgerrepræsentationen. Høringssvaret er indsendt til fristen 12. november 2023. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top