Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Endelig godkendelse af svar på myndighedshøring af baneanlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg

Se alle bilag

Valby Lokaludvalg godkender endeligt svar på myndighedshøring af baneanlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg, som fagudvalget Byudvikling & Trafik har udarbejdet på basis af lokaludvalgets behandling på mødet 10. oktober 2023. 

B-sager er til orientering. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på myndighedshøring af baneanlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. 

Problemstilling

Sund & Bælt ansøger om at etablere et anlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg. For projektet er der ansøgt om to forskellige løsninger, løsning O-3 og løsning O-4, som sendes ud i én samlet høring. Formålet med projekterne er at etablere et anlæg bestående af to overhalingsspor til godstog og alt efter løsning, et vendespor.

Projektet er sendt til høring i Kgs. Enghave Lokaludvalg, der har videresendt det til Valby Lokaludvalg, da projektet også rækker ind i Valby. Kgs. Enghave udarbejder også et høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndigede på sit møde 10. oktober 2023 fagudvalget Byudvikling & Trafik til at skrive høringssvar på basis af deres oplæg om fokus på: 

  • Anlæg af byggeplads der, hvor der ligger tre klubhuse. 
  • Støjbelastningen for kolonihaverne, både under byggefasen og permanent, når lange godstog skal standse og starte på vigesporet.
  • Den tunge trafik med lastbiler til klubhus-byggepladsen, og de farlige situationer, der kan opstå, når de skal passere rundkørslen ved Hammelstrup vej på et sted, hvor der er mange cykler, en stor trafik til den nyrenoverede naturlegeplads og en A-bus, der har endestation.

Høringssvar er indsendt til fristen 20. oktober 2023 og vedlagt som bilag. 

Beslutning


Indstillingen blev godkendt.
Til top