Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Lokalpuljen

Valby Lokaludvalg bedes godkende Puljeudvalgets indstilling af bevillinger til de indkomne ansøgninger i Lokalpuljen. 

Indstilling

 

Puljeudvalget indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 13 ansøgninger til Lokalpuljen 2023

1. Valby Værested - Vær med til at give ensomme, sårbare og ældre et sted at høre til

2. Skodbevægelsen - Kunst for klimaet

3. Cowbell - Winter Jazz 2024

4. Peter Dyreborg & Co - Poetry slam 2024

5. Teater V på vegne af skoler og institutioner i Valby - Valby Skolescene 2024

6. Alejandro Gispert - Drengen der mistede sin stemme

7. Foreningen Den magiske skraldespand - Skrot og Tuti og Den magiske Skraldespand – Tuti synger opera

8. Foreningen PLADS23 - De Store Oplevelser for børn og unge (og deres familier på PLADS23 på Grønttorvet - 2024

9. Carolina Pazmino og Helmi Linnosmaa - ½ minute

10. Valby Søndre Sogn v/ Martin Palsmar - Rifbjergs digte - sunget, spillet og læst

11. Vigerslev Bibliotek - Workshop med forfatter og illustrator Karen Borch

12. Vigerslev Bibliotek - Foredrag med dyrepasser Mark Emil fra Birdnerd

13. Ofri Earon, Neighborhood Lab - Folehaven – set gennem teenagers øjne

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1. Valby Værested - Vær med til at give ensomme, sårbare og ældre et sted at høre til

Kreativ dag hver fredag året rundt for M/K

Strikkeklubben er blevet en god måde at få nye mennesker inkluderet i fællesskabet på værestedet. Ensomme mennesker, som før har siddet alene derhjemme, og som nu kan tilslutte sig en aktivitet og blive en del af det sociale fællesskab. De strikker, drikker kaffe, snakker, griner og hygger sig med småkager. Aktiviteten bidrager på en enkelt måde til at få nye venskaber i en sen alder i vores lokalområde. De nye brugere får lyst og mod til at komme andre dage end fredage på værestedet.

Vi afprøver løbende nye ideer for at få de ensomme, som sidder derhjemme, hen til os. I den forbindelse kunne vi tænke os at lave 10 stk. kurve med strikke-startsæt. Bestående af strikkepinde, garn, en nem opskrift, værestedets aktivitetsfolder og en lille hyggelig ting. De 10 sæt er tiltænkt ensomme mindrebemidlede, som trænger til menneskelig kontakt og fællesskab.

Strikkeklubben faciliteres af 2 frivillige på vores fredage med kaffe/te/saft og strikning. Der er småkager i skålene som en naturlig del af aktiviteten.

Vi tillader os at ansøge om donation til at kunne fortsætte denne aktivitet og indkøbe 10 startkurve. Derudover, at tilbyde brugerne kaffe og småkager om fredagen til aktiviteten.

Dato for afholdelse: Hele 2024

Budget: 10.000 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 10.000 kr.

 

2. Skodbevægelsen - Kunst for klimaet

SKODEVENTS – KUNST FOR KLIMAET Med en målrettet skolekampagne sætter vi fokus på verdens mest henkastede stykke affald. Det gør vi fordi det estimeres, at der havner 9 millioner cigaretskod hver dag i vort miljø og på verdensplan ca. 4,5 trillioner om året. Der er brug for vi sætter fokus på mere oplysning omkring cigaretskods skadelige virkning i miljøet. Skodbevægelsens speciale er adfærdsændring, sjove koncepter og events og at integrere de indsamlede skod i et kunstværk (Skodværk), som en del af vores måde at formidle problemet på. Samtidig bruger vi skod-humor som et vigtigt parameter i vores måde at kommunikere budskaberne på. Vores kampagne tager udgangspunkt i de unge, som vil blive en aktiv del af at skabe en bæredygtig fremtid med FN Verdensmål Livet i havet 14 og Livet på land 15 som omdrejningspunkt.

Dato for afholdelse: Hele 2024

Budget: 25.000/34.500 kr.

Ansøgt: 25.000/34.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 2.500 kr. pr. afholdt arrangement dog max. 25.000 kr.

Arrangementerne skal afholdes i 2024.

 

3. Cowbell - Winter Jazz 2024

Winter Jazz vil finde sted i Valby Kulturhus i uge 8 2024 og i år bliver Benjamin Koppel 50 år så derfor tager vi rundt i forskellige afkroge af hans virke med et nyt værk the Story of Mankind til en fødselsdagsfejring og forskellige andre musikalske indslag. Benjamin Koppel henter inspiration fra alverdens musikalske hjørner, så vi vil også have et alsidigt program med både danske og internationale bidrag.

Dato for afholdelse: Uge 8 - 2024

Budget: 534.500 kr.

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives støtte på 50.000 kr.

 

4. Peter Dyreborg & Co - Poetry slam 2024

Der søges støtte til i alt syv arrangementer i Valby Kulturhus. Modsat tidligere, hvor der kun er søgt om støtte et halvt år frem, ansøges der nu om støtte til hele året. Der er tale om arrangementer, der indgår i poetry slam KBH-mesterskabet, to temashows, og arrangementer som led i fejringen af 25-års jubilæet for poetry slam i Danmark, herunder med internationale optrædende, og som kan indgå i Valby Kulturdage. Miljøet i Valby er det største i Danmark. Deltagerne er professionelle, semiprofessionelle, vækstlagsudøvere og unge.

Denne bredde er særegen, ligesom der er en høj grad af diversitet. Valby-miljøet er opbygget siden 2013 i samarbejde med Valby Kulturhus. Det bidrager væsentligt til det lokale kulturliv, og der er tale om et ganske særligt kunstnerisk miljø for bydelen, ligesom der er få litteratur-tilbud for voksne i Valby. Miljøet spiller en særlig rolle i udviklingen af kulturtilbuddet i kulturhuset.

Dato for afholdelse: Jan-nov 2024

Budget: 185.500 kr.

Ansøgt: 64.900 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 64.900 kr.

Ansøger skal lave en delafregning efter de første tre arrangementer.

 

5. Teater V på vegne af skoler og institutioner i Valby - Valby Skolescene 2024

Der ansøges om midler til en fortsættelse af ”Valby Skolescene”. ”Skolescenen” er et samarbejde med Valby Lokaludvalg og Teater V, som er bygget op igennem de sidste par år.

Skolerne i Valby har kunnet få/ansøge om tilskud fra Lokaludvalget 35 kr. pr. teaterbillet, de købte til Teater Vs lokale teaterforestillinger.

Vi har haft en stor succes med skolesceneordningen og oplevet, at både elever og lærere er meget positive overfor ordningen.

Den giver mulighed for fælles klasseoplevelser, som skaber grobund for debat og undervisning, og de knap så ressourcestærke elever får også en unik mulighed for at komme i teatret.

Vi tager børnenes møde med den scenekunstneriske oplevelse meget seriøst og gør vores ypperste for, at oplevelsen bliver god, og vi møder dem i øjenhøjde. Vi håber, at ”Valby Skolescene” kan fortsætte i år 2024.

Dato for afholdelse: Hele 2024

Budget: 87.500 kr.

Ansøgt: 87.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 87.500 kr.

Teater V skal indsende en status for forventet forbrug af støtte medio august 2024.

 

6. Alejandro Gispert - Drengen der mistede sin stemme

Drengen Der Mistede Sin Stemme

En sød, interaktiv musikforestilling om drengen, der flyttede til et andet land og mister sin stemme, men alligevel genfinder sig selv og sin indre melodi i en ny og fremmed kultur.

Gennem musik og animation fortæller Alejandro ordløst sin historie, om at flytte fra Cuba til Norden, og om hvordan mødet med en ny kultur kan være overraskende og give nye toner i livet. I musikken vil man måske kunne genkende traditionelle Cubanske børnesange, nye kompositioner og nordiske folkemelodier.

Forestillingen og indbyder til både fantasi, følelser, fokus, bevægelse, og dans. Især børnefamilier der er landet mellem to kulturer, vil kunne spejle sig i fortællingen. Alle er dog velkomne.

Alejandro Gispert er musiker og arbejder som musiklærer. Han er født og opvokset i Havana, Cuba, hvor han er uddannet i kontrabas og guitar. Senere i livet flyttede han til Oslo, hvor han bla. spillede skolekoncerter i hele Norge. Efter 10 år, landede han i København. Drengen der mistede sin stemme, er Alejandros egen historie, genfortalt gennem musik og billeder.

Dato for afholdelse: Jan.- maj 2024

Budget: 20.000 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 10.000 kr.

 

7. Foreningen Den magiske skraldespand - Skrot og Tuti og Den magiske Skraldespand – Tuti synger opera

"Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand” handler om den gamle frække baggårdskat “Skrot”, der elsker at spille på sin flotte saxofon.

Skrot ́s bedste ven “Tuti” kommer tit forbi, for at synge opera og spille musik sammen med Skrot, men også for at kigge i Den magiske skraldespand, der altid indeholder noget, som nogen kan bruge til noget!

Aktiviteten bindes sammen af nye og kendte børnesange, og alle som har lyst, kan synge, danse, samt selv spille med på et af “RytmeGokkes” flotte rytme æg.

Dato for afholdelse: Vinter/efterår 2024

Budget: 58.000 kr.

Ansøgt: 35.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 3.500 pr. arrangement dog max 35.000 kr.

 

8. Foreningen PLADS23 - De Store Oplevelser for børn og unge (og deres familier) på PLADS23 på Grønttorvet - 2024

De Store Oplevelse for Børn og Unge er PLADS23s udvalgte heldagsoplevelser for de mindre borgere i Valby og selvfølgelig også for deres familier. Vi har fokus på et underholdende, lærerigt, nærværende, legende og kreativt udvalg af aktiviteter spredt ud på månedlige temadage. De udvalgte temaer tager afsæt i kulturhusets og lokalområdets historie og muligheder, samt aktuelle emner blandt børn/unge og i samfundet. Oplevelserne arrangeres af Foreningen PLADS23, der driver kulturhuset på Grønttorvet, og tildels er finansieret af områdets grundejerforening.

Indholdet er udviklet af et hold af lokale kulturarrangører i samarbejde med en række lokale organisationer og kulturaktører, der leverer udvalgt indhold til programmet for hver enkelt dag i løbet af året. Programmet annonceres via sociale medier, lokalpresse og specifikke medier målrettet børne- og ungdomsaktiviteter. Der vedlægges en uddybet beskrivelse af de enkelte arrangementer.

Dato for afholdelse: Feb. – nov 2024

Budget: 99.600 kr.

Ansøgt: 38.800 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 38.800 kr.

Støtten gives under forudsætning af, der er annonceres for arrangementerne i hele Valby.

 

9. Carolina Pazmino og Helmi Linnosmaa - ½ minute

We are 3rd year acting students at the Copenhagen International School of Performing Arts. We want to create a theater performance about the oscillation between fear and hope, that will gather strangers to this absolute Now.

The result will be a cross-disciplinary theater performance including the art forms of dance, singing, and poetry. The performance will be in English. Our target group is people ages 18-50, who feel the sense of not belonging and the yearn for connection and hope in today’s society.

We want to create a performance that brings joy, fearlessness and an individual and collective sense of hope. We’ll also serve traditional latin american food and beverages, that way including Casa Latinoamericana’s established activity in Valby. We will do PR by putting up posters in nearby locations in Valby and through the venues’ websites and social media, reaching out to the already established community in Casa Latinoamericana.

Dato for afholdelse: Jan. – feb. 2024

Budget: 18.700 kr.

Ansøgt: 8.700 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 8.700 kr.

 

10. Valby Søndre Sogn v/ Martin Palsmar - Rifbjergs digte - sunget, spillet og læst

Eventet bliver en kombination af en koncert med opførelse af numre fra CD’en Konfrontationer med Rifbjerg, oplæsning fra Rifbjergs digtsamling ”September-sang” kombineret med et mindre foredrag om Rifbjergs lyrik af Martin Palsmar. Til sidst afsluttes med en reception, hvor Valby Søndre Sogn er værter for et lille glas og en snack til markering af udgivelsen.

Dato for afholdelse: Uge 3 – 4 2024

Budget: 28.000 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

 

11. Vigerslev Bibliotek - Workshop med forfatter og illustrator Karen Borch

Aktiviteten: Vigerslev Bibliotek inviterer Forfatter og illustrator Karen Borch, som vil oplæse og lave krea-workshop for familier med børn i alderen 5-10 år med udgangspunkt i ‘Forår med pindsvinet Pirke’. Der vil være en snak, der også indeholder fakta om dyr og planter. Derefter tegner og maler børnene med inspiration fra ting fra naturen og vejledning og ideer fra Karen.

Antal deltagere: 25-30 børn.

Annoncering: Aktiviteten er en del af et større program under Vi elsker bøger, så aktiviteten vil indgå i et fysisk program, dertil vil vi lave fysiske plakater, reklamere på facebook og bibliotek.kk.dk.

Dato for afholdelse: 9. marts 2024

Budget: 6.000 kr.

Ansøgt: 6.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 6.000 kr.

 

12. Vigerslev Bibliotek - Foredrag med dyrepasser Mark Emil fra Birdnerd

Aktiviteten: Vigerslev Bibliotek inviterer dyrepasser og fakonér Mark Emil fra Birdnerd på besøg for at fortælle om hvad man kan finde i den lokale natur og skabe fascination omkring de danske dyr og på den måde bidrage til at vi i fællesskab kan passe bedre på naturens dyr.

Mark Emil har levende dyr med som udvalgte børn, kan få til at røre og holde.

Antal deltagere: 60 personer.

Annoncering: Aktiviteten er en del af et større program under Vi elsker bøger, så aktiviteten vil indgå i et fysisk program, dertil vil vi lave fysiske plakater, reklamere på facebook og bibliotek.kk.dk.

Dato for afholdelse: 9. marts 2024

Budget: 8.125 kr.

Ansøgt: 8.125 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 8.125 kr.

 

13. Ofri Earon, Neighborhood Lab - Folehaven – set gennem teenagers øjne

Projektet tager udgangspunkt i Folehaven, der gennemgår forskellige udviklingsplaner for at forbedre området og integrere det bedre i Valby. Desværre er de unge ikke blevet hørt eller inddraget i denne proces. Målet med vores projekt er at give de unge en stærk stemme og aktiv indflydelse på beslutningsprocessen og byudviklingen. Gennem tæt samarbejde med en kernegruppe af unge, øget involvering af flere unge og udarbejdelsen af et grafisk manifest stræber vi efter at skabe et levende eksempel på, hvordan et stærkt ungefællesskab kan påvirke udviklingen af nabolaget.

Vores initiativ anføres af Folehavens Ungeværter, som er forankret i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter. Formålet er, at de ved at indtage en positiv værtsrolle, formidler et mere nuanceret billede af den unge generation og dermed bidrager til den oplevede tryghed i boligområdet.

Dato for afholdelse: Jan. – jun. 2024

Budget: 104.500 kr.

Ansøgt: 69.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med at projektet ikke i tilstrækkelig grad kommer Valby-borgerne til gode.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2024

Disponeret per 26. oktober 2023

Indstillet 26. oktober 2023

Resterende midler, hvis ansøgninger imødekommes.

1.505.300 kr.

 

Beløbet er under forudsætning af, at indstillingen om Budget 2024 vedtages.

0 kr.

 

404.025 kr.

 1.101.277 kr.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top