Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Restpuljemidler 2023

Valby Lokaludvalg drøfter ønsker til restpuljemidler. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter ønsker til brug af restpuljemidler i 2023 to og to med opsamling og beslutning i plenum.

2. at Valby Lokaludvalg giver forpersonskabet mandat til at disponere øvrige restpuljemidler for 2023. 

Problemstilling

Eventuelle restpuljemidler for 2023 skal være forbrugt inden udgangen af året. Regnskabet kan først fuldføres efter 15. december, hvor en del eksterne projekter har deadline for indsendelse af evaluering og regnskab, men det estimeres, at der vil vær minimum kr. 110.000 i restpuljemidler, eventuelt flere på grund af tilbageløb på helt eller delvist aflyste, eksterne projekter. 

Sekretariatet har i år ikke forslag til brug af restpuljemidler. 

Løsning

Valby Lokaludvalg kan vælge at uddele flere midler til eksterne projekter på dette møde og mødet i december eller til at anskaffe ønsket materiel eller viden. 

Økonomi

Midlerne tages af restpuljemidlerne for 2023.

Videre proces

Forpersonskabet og sekretariatet følger op på endelig disponering af restpuljemidler 2023, når regnskab foreligger ultimo december.

Beslutning

Lokaludvalget havde en række forslag til brug af restpuljemidlerne. Sekretariatet gennemgår ønskerne og indstiller et forslag til forpersonskabet, der fik mandat til at den endelige disponering af midlerne. 

 

Til top