Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Borgernes Tid

Under dette punkt kan alle borgere møde frem og komme med indspark til Valby
Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en
lokaludvalgsbeslutning mm.

Beslutning

Ingen borgere ønskede ordet.
Til top