Mødedato: 14.09.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Naboorientering vedr. midlertidig skole og institution i Valby Idrætspark

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået en ansøgning om en ny dispensation til en midlertidig daginstitution og skole i Valby Idrætspark. 

Dagsinstitution og skole har ligget der på en dispensation siden 2018. Hvis de skal fortsætte der, skal der gives en ny dispensation. 

grundene skal siden indgå i udviklingen af Valby Idrætspark. Bl.a. skal en del af arealet bruges til føre en vej bag om kollegiet og Hafnia-Hallen, så Julius Andersens Vej kan fredeliggøres. 

Valby Lokaludvalg bakkede i 2018 op om dispensationen med et forbehold, at skole og institution ikke må forsinke den videre udvikling i området. 

By&Trafik drøftede naboorienteringen på møde d. 7. september og udarbejdede vedlagte udkast til kommentar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt. 

Til top