Mødedato: 14.09.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, med tilføjelse af nyt 2. at-punkt til dagsordens punkt 6 - Orientering om Movias evaluering af nyt Bynet: 

2) at Lokaludvalget drøfter og vedtager høringssvar vedr. de foreslåede konkrete justeringer af Nyt Busnet.

Fraværende med afbud: Ejner Jessen, Morten Melchior. Det var ikke muligt at indkalde suppleanter. 

Fraværende uden afbud: Fabrizio Macchi.

Henrik Palsmar forlød mødet kl. 18.52 under behandling af dagsordenens punkt 6. Returnerede kl. 19.07 under behandlingen af punkt 6.


Til top