Mødedato: 14.08.2012, kl. 18:30

Orientering og drøftelse vedr. kommende høring Affaldsplan 2018