Mødedato: 14.08.2012, kl. 18:30

Prioritering og drøftelse af bydelsplan for Valby 2012