Mødedato: 14.08.2012, kl. 18:30

Orientering om reduktion i tilskud til bl.a. VOC Valby