Mødedato: 14.08.2012, kl. 18:30

Godkendelse af dagsordenen