Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til indsatsen Natur og Biodiversitet

Valby Lokaludvalg bedes udmønte 30.000 kr. af de allerede i miljøårsplanen for 2023 afsatte midler til indsatsen Natur og Biodiversitet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller;

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 30.000 kr. af de allerede i miljøårsplanen for 2023 afsatte midler til indsatsen Natur og Biodiversitet.

Problemstilling

Biodivrsiteten er under pres i hele verden og Valby Miljøgruppe vil derfor med indsatsen Natur og Biodiversitet fortsætte vores fokus på hvordan bydelens forskellige aktører kan gøre en forskel for biodiversiteten i haver, altankasser og grønne områder.

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2023 afsat et rammebudget på i alt 30.000 kr. til indsatsen Natur og Biodiversitet. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget.

Løsning

Miljøgruppen startede i 2020 en ambitiøs indsats for insekterne i vores bydel ved navn Valbi-Planen. Målet med indsatsen er at inddrage alle i Valby i en generel forbedring af biodiversiteten i haver, parker og andre grønne områder. Et af de helt store mål Valbi-planen satte ved opstart var at sikre 5 ha biodiversitetsvenligt beplantet jord i Valby, Det mål er nu nået. Det skal vi fejre i 2023, samtidig vil vi formulere nye mål i samarbejde med de aktive.

Vi vil i 2023 fortsat arbejde for at engagere Valbys beboere, beboerforeninger, ejerforeninger, skoler, institutioner og erhvervsdrivende, samt Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i indsatsen med at øge biodiversiteten og mængden af naturlige levesteder for insekter, dyr og planter i Valby. Vi vil bl.a. informere om og fremme insektvenlig beplantning og støtte op om oprettelse af ’vilde naturområder’ privat og kommunalt.

Indsatsen koordineres løbende med Københavns Kommunes kommende Biodiversitetsstrategi.

Økonomi

Budgettet for indsatsen i 2023 er 30.000 kr.

Udgift

Beløb

Tryk af flyers, klistermærker, etc.

                 2.000

Afholdelse af event og deltagelse på Valby Kulturdage                  8.000

PR (facebook, etc.)

3.000

Indkøb af frø etc. til uddeling                  4.000
Opdatering af hjemmeside                10.000

Diverse

3.000

I alt

               30.000

Status Intern pulje efter udmøntningen:

Budget Disponeret Udbetalt indtil nu Rest til disposition
1.249.500 kr. 623.432 kr. 102.060 kr. 626.068 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top