Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig kommentar affaldssorteringspunkter

Miljøgruppen har på vegne af Valby Lokaludvalg afgivet kommentar om placering af affaldssorteringspunkter i Valby, der skal godkendes endeligt. Kommentaren er udarbejdet efter forvaltningens borgerinddragelse og lokaludvalgets tidligere drøftelser af projektet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender kommentaren. 

Problemstilling

Over de næste år skal der etableres 750 nye affaldssorteringspunkter på tværs af København. Teknik- og Miljøforvaltningen har på basis af et stort analysearbejde fundet 51 placeringer i Valby. 

Valby Lokaludvalg har løbende været inddraget i Teknik- og Miljøforvaltningens analyseproces. Projektet har besøgt et udvalgsmøde og både udvalg og Valbys borgere har haft mulighed for at markere, hvor de gerne ser punkterne placeret via programmet Maptionnaire. 1. februar 2023 holdt vi i samarbejde med projektet borgermøde og det var efterfølgende muligt at indgive kommentarer til det præsenterede forslag. 

På basis af borgermødet og de øvrige dialoger med forvaltning og borgere har Miljøgruppen udarbejdet vedlagte kommentar, der blev indsendt til fristen 26. februar 2023. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender kommentaren. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top