Søg
Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om projektet Cykelfremkommelighed på Valby Langgade

Orientering om at Teknik- og Miljøudvalget endeligt har godkendt forslag til projektet Bedre Cykelfremkommelighed på Valby Langgade, der skal gøre strækningen Gl. Jernbanevej - Annexstræde tryggere for cyklister. Byudvikling & Trafik ønsker, at der frem mod Budget '24 arbejdes på at finde penge til at inkludere Valby Tingsted i projektområdet og nedsætte hastigheden på strækningen til 30 km/t. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har endeligt godkendt projektforslaget til Bedre cykelfremkommelighed på Valby Langgade efter den omfattende ekstra inddragelse af Valbys borgere og erhvervsdrivende. 

Den vedtagne løsning indebærer, at:

  • Der kommer cykelstier i begge sider af Valby Langgade fra Gammel Jernbanevej til Sdr. Fasanvej og igen fra Skolegade til Annexstræde
  • Landsbystrækningen derimellem friholdes for cykelstier for at bevare gadens unikke landsbykarakter
  • Der laves fartdæmpende tiltag mellem Sdr. Fasanvej og Annexstræde
  • Der nedlægges 42 parkeringspladser på strækningen Gl. Jernbanevej – Annexstræde, som der ikke findes ikke erstatningspladser for.
  • Løsningen gør det muligt at bevare alle gadens busstoppesteder, hvilket var et stort ønske både fra Valby Lokaludvalg, Movia og Valbys borgere.

Byudvikling & Trafik har drøftet det vedtagne projekt, der rigtig fint afspejler de input, der er kommet ind i løbet af inddragelsen.

Udvalget vil gerne opfordre politikerne til at arbejde videre med to ting:

  • At nedsætte hastigheden til 30 km/t på strækningen Toftegårds Allé –Annexstræde, og på længere sigt at omdanne gaden til cykelgade, hvis trafikmængden som følge af projektet ændres.
  • At skaffe yderligere midler på budget ’24 til at transformere vejstykket foran Valby Tingsted (anslået 1.5 millioner kroner).

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om begge ønsker i forbindelse med vedtagelsen og der blev udvist politisk opbakning. 

Findes der penge til de to tilføjelser på Budget '24, kan tilføjelserne anlægges sammen med det øvrige projekt. 

Læs beslutningen her på Københavns Kommunes hjemmeside: 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-27022023/referat/punkt-11

Løsning

Valby Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med opfordring til at arbejde med sagen ad den politiske vej.
Til top