Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om input til budgetnotat om Rubinen og Harrestrup Å Skole

Fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner orienterer om positiv opbakning til budgetnotat om Rubinen og Harrestrup Å Skole. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1)  at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

Fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner modtog 9. februar en orientering om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med den kommende overførselssag fremlægger to tilvalg. Forvaltningen bad om udvalgets kommentarer med henblik på at lade dem indgå i budgetnotaterne. 

Det ene vedrører tre afdelinger af Harrestrup Å Skole (Torveporten 1, fhv. Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole), hvor der i lyset af nye funktionsprogrammer for overbygningsskoler og for basisskoler ønskes forbedringer i form af auditorium, aktivitetsrum, toiletter, spiseområde samt faglokale til madkundskab i skolebyggeriet på Torveporten, og forbedringer af lærernes forberedelsesfaciliteter, auditorium og aktivitetsrum på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole.

Det andet notat vedrører optimering af lokalerne i ungeværket Rubinen Sydhavnen, så der bliver mulighed for at tilbyde rammer og aktiviteter, der er mere attraktive og har en bredere appel end de nuværende. Tillægget indeholder desuden et løft af lokalerne i ungeværket i Vinhaven 4, som hører under Rubinen. 

Fagudvalget holdt et kort afklarende møde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og sekretariatet har desuden drøftet sagen med sekretariatet i Kgs. Enghave. Vedlagte kommentar er udarbejdet på basis af disse drøftelser og udvalgets nylige dialog med de unge i Folehaven om klubfaciliteter. Kommentaren blev indsendt til fristen 28. marts 2023. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top