Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

 

 

 

Beslutning

Dagsorden blev godkendt. 

 

Fraværende med afbud

Iris Münoz Hidalgo – Kim Lerche Olsen supplerer

Sebastian Just Olsen – ikke muligt at stille suppleant

Gitte Grønnemose Butler – ikke muligt at stille suppleant

Stefan Emkjær - ikke muligt at stille suppleant

Michael Fjeldsøe – ikke muligt at stille suppleant

Mette Vesterbæk Mortensen - ikke muligt at stille suppleant

Mathias Dillionair - ikke muligt at stille suppleant

 

Mødet slut kl. 20.28

Til top