Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Besøg af Områdefornyelsen Folehaven

Områdefornyelsen Folehaven orienterer om afsluttede og igangværende projekter i området. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

Områdefornyelsen Folehaven nærmer sig sin afslutning. Mange projekter er gennemført, men enkelte vil først blive færdiggjort, efter områdefornyelsens medarbejdere er stoppet. Områdefornyelsens styregruppe og borgergrupper omkring de enkelte projekter vil i samarbejde med de relevante forvaltninger varetage resten af opgaven. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Videre proces

Sekretariatet vil sikre løbende dialog med de aktive borgergrupper i Folehaven under afvikling af de resterende projekter. 

 

Beslutning

Områdefornyelse Folehaven og den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter præsenterede gennemførte og igangværende projekter. Kataloget Fremtidens Folehaven er vedlagt referatet. 
Til top