Søg
Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Statistik for lokalpuljen 2022

Lokaludvalget orienteres om statistik for puljemidlerne 2022.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2022 til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatet udarbejder hvert år statistik for forskellige parametre i forbindelse med uddelingen af puljemidlerne i det forløbne år, så lokaludvalget kan drøfte, om uddelingerne lever op til de fastlagte  strategiske retningslinjer. 

Slides der viser den udarbejdede statistik er vedlagt som bilag. 

Løsning

Lokaludvalg tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2022 til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med den supplerende oplysning, at sekretariatet har aftalt med puljeudvaget at lave kampagne for at tiltrække flere ansøgere fra andre områder end kultur. 
Til top