Søg
Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Plantekasser på Toftegårds Plads Syd

Valby Lokaludvalg bedes udmønter 10.000 kr. af de allerede i miljøårsplanen for 2023 afsatte midler til indsatsen Plantekasser på Toftegårds Plads Syd.

Indstilling

Sekretariatet indstiller;

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 10.000 kr. af de allerede i miljøårsplanen for 2023 afsatte midler til indsatsen Plantekasser på Toftegårds Plads Syd

Problemstilling

Miljøgruppen har siden 2015 haft fokus på begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd. Vi har med etableringen af en urban byhave af mobile pallemøbler og plantekasser søgt at demonstrere pladsens potentiale. Disse møbler og plantekasser holdes og vedligeholdes løbende af Miljøgruppen.

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2023 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 10.000 kr. til indsatsen Plantekasser på Toftegårds Plads Syd.   

Løsning

I 2017 blev der i forbindelse med planerne om at flytte Valby Bibliotek til Toftegårds Plads afsat penge på Københavns Kommunes budget til udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds Plads. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen og det kommende bibliotek arbejder vi for at begrønne både nord- og syd-pladsen, så begge pladser kan fremstå som eksempler på, hvordan fliser og asfalt kan erstattes af træer og grønt til gavn for klima, regnvandshåndtering og til glæde for pladsens brugere. I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af biblioteket samarbejder vi med pladsens øvrige aktører og brugere, Valby Kulturhus, CPH FabLab, Kraftwerket og Valby Haven om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og bæredygtig kulturens plads. 

 Vi arbejder aktivt for, at begrønning og nyindretning af Toftegårdsplads Nord bliver indarbejdet i helhedsplanen. Vi er i løbende kontakt med byrumsforvaltere, beboere og erhverv omkring pladsen og søger at fremme samarbejde og dialog om pladsens fremtid.

Økonomi

Samlet budget for begrønning af Toftegårds Plads 2023 er 10.000 kr. 

Udgift

Budget

Indkøb af haveredskaber:

                 1.000

Indkøb af planter, frø, buske og træer

                 4.000

Vedligeholdelse: maling etc.

                 3.000

P.R. annoncer og facebookkampagne

                 1.000

Diverse                  1.000

I alt

               10.000

Status Intern pulje efter udmøntningen:

Budget Disponeret Udbetalt indtil nu Rest til disposition
1.249.500 kr. 661.432 kr. 102.060 kr. 588.068 kr.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top