Mødedato: 14.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til indsatsen Begrønning af Herman Bangs Plads og andre pladser

Valby Lokaludvalg bedes udmønte 28.000 kr. af de allerede i miljøårsplanen for 2023 afsatte midler til til indsatsen Begrønning af Herman Bangs Plads og andre pladser.

Indstilling

Sekretariatet indstiller;

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 28.000 kr. af de allerede i miljøårsplanen for 2023 afsatte midler til til indsatsen Begrønning af Herman Bangs Plads og andre pladser

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2023 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 28.000 kr. til indsatsen Begrønning af Herman Bangs Plads og andre pladser.

Løsning

Langgade Nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads er nu åben og godt i gang med at finde sin rolle som samlingspunkt i bydelen. Vi støtter op om aktiviteter og netværksdannelsen på og omkring pladsen. Miljømedarbejderen deltager i nærgenbrugsstationens arbejdsgruppe, som har fokus på pladsens aktiviteter og drift, og samtidig står lokaludvalgssekretariatet til rådighed for sparring omkring PR og events.

Herman Bangs Plads er stadig ikke så grøn, som vi havde håbet, og da miljøgruppen samtidig har identificeret flere andre forsømte pladser i bydelen, vil med indsatsen Begrønning af Herman Bangs Plads og andre pladser søge at begrønne yderligere hvor muligt i samarbejde med lokale aktører.

Økonomi

Samlet budget for indsatsen Begrønning af Herman Bangs Plads og andre pladser i 2023 er 28.000 kr. 

Udgift

Budget

Indkøb af haveredskaber                  2.000
Indkøb af frø                  4.000
Begrønningsevent på ikke nærmere bestemt plads                10.000
Begrønning af Herman Bangs Plads i samarbejde med FRAK                10.000
PR (Facebook)                  2.000
i alt

               28.000

Status Intern pulje efter udmøntningen:

Budget Disponeret Udbetalt indtil nu Rest til disposition
1.249.500 kr. 651.432 kr. 102.060 kr. 598.068 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top