Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Brev angående sammenlægning af keramikværksteder i Valby og Vesterbro

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender indholdet af brevet

2) at Valby Lokaludvalg beslutter, om brevet kun skal sendes til Kultur Syd, eller til Kultur- og Fritidsborgmesten med kopi til Kultur Syd.

Problemstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har behandlet en henvendelse fra brugere af keramikværkstedet på fjerde sal i Valby Kulturhus, der gerne vil have Valby Lokaludvalg til at gå ind i sagen om sammenlægning af keramikværkstederne i Valby og Vesterbro.

Onsdag den 23. november deltog Lars Becher, daglig leder i Valby Kulturhus, på Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde.

Før mødet havde udvalget modtaget en underskriftindsamling fra brugerne, svar fra borgmester Carl Christian Ebbesen på spørgsmål stillet af brugeren Heidi Petersen, og af medlem af BR Michael Gatten.

En gruppe brugere af værkstedet havde også fremlagt sagen for lokaludvalget på ordinært møde tirsdag den 8. november.

Efter drøftelsen har Kultur- og Idrætsudvalget lavet udkast til et brev, der sammen med underskrifterne kan sendes til Kultur Syd og/eller til Kultur- og Fritidsborgmesteren.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender brevet, og beslutter om det skal sendes til Kultur Syd eller til Kultur- og Fritidsborgmesteren med kopi til Kultur Syd.

 

Beslutning

ad. 1: Brevet blev godkendt

ad. 2: Brevet sendes til Kultur- og Fritidsudvalget inkl. Kultur- og Fritidsborgmesteren med kopi til Kultur Syd.

Til top