Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Høring - Vejnavn på Grønttorvet

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. vejnavn på Grønttorvet

Problemstilling

Valby Lokaludvalg behandlede på møde den 9. august høring vedr. vejnavne på Grønttorvsområdet. Efter endt høring har Vejnavnenævne ændret to af de foreslåede vejnavne, så Værkstedvej og Torveporten beholder deres navne.

Derudover foreslår Vejnavnenævnet at vejen, der havde fået navnet Jonagoredvej, i stedet kommer til at hedde Pigeonvej.

By&Trafik gruppen drøftede forslaget på møde den 1. december. Der har desuden været dialog med direktøren for FB gruppen.

FB gruppen ønsker også at bevare navnene Grønttorvet og Frugtmarkedet for at fastholde områdets identitet.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

Der søges om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget i samarbejde med FB gruppen

Til top