Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Orientering om arbejdet med vision for Valby Idrætspark

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Sidste sommer reorganiserede Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune hele fritidsområdet, hvor idrætten kom under samme tag som kulturhuse og borgerservice. I den forbindelse opstod Kultur Syd, der geografisk dækker området Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave. Kultur syds idrætsteam har de sidste par måneder, med afsæt i Visionsoplægtet 'Idrætsbyen' fra 2012, arbejdet videre med oplæg til en - version 2.0 - vision for Valby Idrætspark.

Arbejdet har inkluderet lokale idrætsaktører og andre samarbejdspartnere. Dorthe Eren har deltaget fra Valby Lokaludvalg.

Lene Kaarsbæk og Signe Jarvad fra Kultur Syd vil præsentere den foreløbige vision.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Signe Jarvad og Lene Kaarsbæk præsenterede arbejdet med en vision/faseplan for Valby Idrætspark.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning

Til top