Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Orientering om ansøgning vedr. Områdefornyelse Folehaven

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 19. september at ansøge Transport- Bygnings- og Boligministeriet om finansiering af en områdefornyelse i Folehaven.

Medarbejdere fra Byens Fysik drøftede ansøgningen, området og mulighederne med Valby Lokaludvalgs By&Trafik udvalg den 1. november.

Byens Fysik vil nu præsentere projektet og ansøgningen, der skal være ministeriet i hænde den 9. januar.

Da der stadig arbejdes på materialet følger dette ikke med dagsordenen.

 

Beslutning

Niels Hansen og Lauritz Funder præsenterede hvor langt arbejdet med ansøgningen om områdefornyelse Folehaven er nået.

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning
Til top