Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende med afbud: Herbert PInto, Søren Stange, Birgitte Vind ( Pia Kolind Nielsen deltog), Stefan Emkjær, Inge Brund, Flemming Henrik Jørgensen.

Fraværende uden afbud: Lars Brandt, Charlotte Jensen

Til top