Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller
1. At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 7 rettidigt indkomne ansøgninger. Ansøgningerne er:

• Foreningen EventyrJul - Juleaften 2016 for udsatte børn og deres forældre i København
• Casa Latinoamericana - Vinter Latin Jazz Festival
• Teaterforeningen Valbyspil - Soyas 'Parasitterne'
• Eva Zelander - Mindfulness på Sydhavnstippen - De 12 årstider
• Sine Johs, Projektpionererne - Uhørte Stemmer
• WeShelter - Fodbold for hjemløse
• The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg - Bigbandvokaljazz m. foredrag og musikinteresserede børn.

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

Foreningen EventyrJul - Juleaften 2016 for udsatte børn og deres forældre i København

EventyrJul er en non-profit forening drevet udelukkende af frivillige kræfter.
Siden 2009 har EventyrJul arbejdet for at give socialt udsatte børn og deres
familier en skøn juleaften. Igen i år inviterer vi 250 børn og deres forældre til
juleaften i Marketenderiets flotte lokaler i Valby – for tredje år i træk. En juleaften
uden bekymringer om de får en julegave, om de skal holde jul hos mor
eller far, eller om der overhovedet er julemad på bordet juelaften. Det er bekymringer
som mange af os ikke har, fordi vi tager for givet, at der er julemad
på bordet. For gæsterne til EventyrJul er virkeligheden anderledes, hvor julemad
og julegaver ikke tages for givet. For at sikre at vi inviterer en bred gruppe
af socialt udsatte børn der kommer til EventyrJul samarbejder vi med Københavns
Kommunes Socialforvaltning samt forskellige organisationer, såsom
Red Barnet Ungdom, krisecentre mv. Vores økonomi varetages af en certificeret
revisor. Der laves årligt regnskab til revision. Vores arrangement er ikke
kun lokalt forankret i Valby, men er lokalt forankret i København. Derfor søger
vi også støtte fra andre lokaludvalg (Vesterbro, Nørrebro, Bispebjerg,
Brønshøj-Husum).

Ansøgningen gælder 2016. Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.
Budget: 145.000,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 20.000;-
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Casa Latinoamericana - Vinter Latin Jazz Festival
Som nyt offentligt spillested under Copenhagen Vinter Jazzfestival ønsker vi som Latinamerikansk kultur Hus at forene det latinJazz  med den traditionelle jazz og derfor har vi udarbejdet et spændende og unikt program med udelukkende latinjazz på repertoiret.
Artisterne på programmet er velkendte musikere fra  det danske jazz og latinmusikmiljø.

Ansøgningen gælder 2017 og midlerne skal derfor eventuelt bevilges af Lokalpuljen 2017
 Lokaludvalget har i denne samling støttet ansøger med 33.000,- i 2014; 50.000,- i 2015 og 42.000,- i 2016;
Budget: 90.755,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 30.000,-
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med kr. 25.000,-. Puljeudvalget mener, at aktiviteten kan gennemføres for færre penge end der er budgetteret med og opfordrer i øvrigt ansøger til at hæve entréprisen.

Teaterforeningen Valbyspil - Soyas 'Parasitterne'
Valbyspil opsætter Soyas ”Parasitterne” 8/5-14/5 2017 som 20 års jubilæumsforestilling i Valby kulturhus.
Stykket er en svindlerkomedie, når den er bedst, med sort humor og satire for alle pengene. Det handler om en forretningsmand, der snyder alt og alle, men som i sidste ende er den, der snydes mest.
I forbindelse med forestillingen, bliver der opsat en udstilling om valbyspils historie gennem 20 år.

Ansøgningen gælder 2017 og midlerne skal derfor eventuelt bevilges af Lokalpuljen 2017

Lokaludvalget har i denne samling støttet ansøger med 30.000,- i 2014, 4.000,- i 2015 og 40.000,- i 2016
Budget: 63.000,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 30.000,-
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes

Eva Zelander - Mindfulness på Sydhavnstippen - De 12 årstider

”Mindfulness på Tippen – de 12 årstider” er et kursusforløb, hvor deltagerne får mulighed for at praktisere mindfulness helt tæt på naturen på Sydhavnstippen.
Kurset afholdes en gang om måneden i et år. Vi starter kl. 10.00 i HF Frederikshøjs foreningshus. Der gennemgår vi dagens mindfulness-tema, og efter en kort åndedrætsmeditation går vi i stilhed sammen ud på Tippen, hvor vi lægger os på måtter i græsset eller sneen til guidede naturmeditationer, sanseøvelser og mindful yoga. Dagen rundes af i foreningshuset, hvor vi slutter kl. 14.00.
Vi udleverer varmeisolerende måtter, og der serveres the/kaffe og frugt. Deltagerne vil selv få brug for at medbringe varmt tøj /tæpper. Vi tager af sted i næsten al slags vejr - undtagen skybrud :-) - da bliver vi i foreningshuset med mindfulness-øvelser og meditationer.
Kurset afholdes af Eva Zelander, der er uddannet psykoterapeut og mindfulness-instruktør, og Berit Lange, der er mindfulness-instruktør og stress-coach i Københavns Kommune.

Ansøgningen gælder for 11/12 2017 og midlerne skal derfor eventuelt bevilges med en 11/12 nøgle af hhv. Lokalpuljen 2016 og 2017.

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.
Budget: 15.000,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 10.000,-
Puljeudvalget indstiller at der meldes afslag på ansøgningen med den begrundelse, aktiviteten ikke i tilstrækkeligt omfang er bydelsrettet, dialogskabende eller netværksdannende og derfor ikke lever op til retningslinjerne for lokalpuljen.

Sine Johs, Projektpionererne - Uhørte Stemmer
’Uhørte stemmer’ er et projekt der har til formål at fremme unges muligheder for at blive hørt og deltage aktivt i debatkulturen. At de unge bliver bevidste om de muligheder de har lokalt for at få indflydelse og få redskaber til at ytre sig og blive hørt i den offentlige debat. For at sikre at nå de unge er det unge der udvikler og afvikler projektet. For at klæde dem på til det deltager de i et uddannelsesforløb i Projektledelse.
Vi vil lave en interaktiv workshop hvor unge fra Valby, bruger deres lokalmiljø til at gå på opdagelse i emner, tematikker de vil formidle gennem radio produktioner. Det er de unge der definerer temaerne, men eksempelvis kunne det være historien om ValbyKinos overlevelse, syriske flygtninges møde med Valby og ungekultur i Valby. Fokus ligger på hvordan man som ung får en stemme i debatten, og hvordan man bliver hørt når man har noget på hjertet. Det handler
om at give de unge mod, viden og redskaber til at engagere sig i debatkulturen. Vi vil bruge bydelen som fortællerramme og lade det offentlige rum definere og guide deres produktioner. Produktionerne skal udmundes i en konkret lydudstilling der kan opleves i Valby(Enten Valby kulturhus, Kraftwerket eller Valbykino). Workshoppen varer en hel dag og har følgende faser:
Udforskning:
De unge bliver inspireret af konkrete radio produktioner skabt af unge og deres
egen research kickstartes. De laver en strategi /storyboard.
Produktion:
De unge tager ud og laver produktioner.
Redigering og klippeteknik:
De unge skaber radioproduktioner guides og støttes i processen.

Ansøgningen gælder 2017 og midlerne skal derfor eventuelt bevilges af Lokalpuljen 2017

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.
Budget: 34.500,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 15.000,-
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 14.000,-. Lokaludvalget giver i reglen ikke støtte til forplejning.

WeShelter - Fodbold for hjemløse
På initiativ fra beboere på herberget kollegiet GL. Køgelandevej har Kollegiet etableret et fodboldhold for hjemløse der deltager i Ombolds gadefoldbold for udsatte og hjemløse. Fodboldholdet er blevet så stor en succes at der nu er spillere nok til at etablere to femmands-hold der deltager både i asfaltligaen og diverse tuneringer rundt omkring i landet. Vi søger støtte om spillertøj, da tøjet er med til at skabe en fælles identitet, hvor beboerne føler sig som spille-re på lige for med almindelige klubber.
Projektet skaber mening i hverdagen for kollegiets beboere, giver adgang til misbrugsfri fællesskaber og bygger bro til foreningslivet. Samtidig er det med til at skabe en positiv identitet hos spillerne.

Projektet finder sted i 2016.

Lokaludvalget har i denne samling støttet ansøger med 8.520,- i 2016.
Budget: 5.900,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 5.900,-
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg - Bigbandvokaljazz m. foredrag og musikinteresserede børn.
Ind i musikken
Med hjælp fra lokaludvalgene på Amager, i Valby og på Østerbro, har vi et tilbud til musikelever fra gymnasier og lokale borger om at møde musikken på en mere intensiv måde. Forud for de lokale koncerter har de interesserede elever, studerende og borgere fået tilsendt node og lyd til nogle af de satser vi har spillet til koncerterne. De har derefter mødt op til en introduktion til koncerten en halv time inden koncertstart, hvor de har mødt dirigent, komponister, solister og fået et nært indblik i The BigBands virke og kunstneriske ambition.

Ansøgningen gælder 2017 og midlerne skal derfor eventuelt bevilges af Lokalpuljen 2017

Lokaludvalget har i denne samling støttet ansøger med 21.600,- i 2015 og 30.000,- i 2016
Budget: 30.000,-
Ansøgt Valby Lokaludvalg: 20.000,-
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellen viser den aktuelle økonomien for Lokalpuljen 2016, hvis indstillingerne følges

Puljemidler

Dispo-neret pr. 30. november

Indstillet 30. november

Resteren-de pulje

2.074.000,

1.967.304,-

25.900

80.796,-

 

Tabellen viser den aktuelle økonomi for Lokalpuljen 2017 hvis, indstillingerne følges

I 2017 er lokalpuljen, under forudsætning af vedtagelse af overordnet puljebudget,  1.200.000,-.

Lokalpuljen

Disponeret pr. 30. november 2016

Indstil-let 30. novem-ber 2016

Resteren-de pulje

1.200.000

167.500

89.000

943.500,-

 

På samme LU møde i 2015, var der for 2016 midlerne på forhånd disponeret 157.500, og der blev bevilget 197.500,-.

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med den bemærkning at støtte til The Bigband får støtten med 1/2 til hver koncert.

 

Til top