Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring strategi for biodiversitet

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til svar på høring om Strategi for biodiversitet 2022-2050.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20. juni at sende Forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022 – 2050 og Forslag til handleplan 2022-2050 i offentlig høring frem til 18. september.

Handleplanen bygger på fire temaer:

  • Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet  
  • Skabe ny biodiversitet i byen
  • Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet
  • Skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.

Strategien og handleplanen bygger på omfattende borger- og interessent inddragelse.

Valbi-Planen indsamlede input fra borgerne til høringssvaret under Valby Kulturdage. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret til Strategi for biodiversitet 2022-2050.

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede udkastet til til svar på høring om Strategi for biodiversitet
2022-2050 og bemyndigede Miljøgruppen til at udfærdige endelig version på basis af drøftelsen. 
Til top