Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Valg af næstformand

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vælger en 1. næstformand blandt lokaludvalgets medlemmer.

 

Problemstilling

Posten som  1. næstformand i Valby Lokaludvalg er vakant. Da udvalget konstituerede sig med et formandskab bestående af  formand, 1. næstformand og 2. næstformand ved sit konstituerende møde 5. april 2022, skal den vakante plads besættes med et af lokaludvalgets medlemmer.

I henhold til "Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune" kan lokaludvalget have en 1. næstformand og en 2. næstformand til i nævnte rækkefølge at fungere ved formandens forfald.

Det fremgår af regulativet, at såvel 1. som 2. næstformand skal være bopælsregistreret i lokaludvalgets område. 

Løsning

De medlemmer af Valby Lokaludvalg, der ønsker at stille op til posten som næstformand, melder deres kandidatur. Kandidaterne får mulighed for at begrunde deres kandidatur. 

Valby Lokaludvalg vælger herefter blandt sine medlemmer en næstformand for lokaludvalget.

Næstformanden vælges ved almindeligt flertalsvalg ved skriftlig afstemning. Der kan stemmes på én kandidat.

 

 

 

 

 

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde. 
Til top