Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 3 ansøgninger til Lokalpuljen 2022.

1) Uruguay Cultural og Instituto Iberoamaricano - Det latinamerikanske hjerte

2) GAME Streetmekka - GAME Valby Touch down

3) Rikke Lundberg - Etablering af bistader i Kulbaneparken

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Uruguay Cultural og Instituto Iberoamaricano - Det latinamerikanske hjerte

Maia Castro er en af de uruguayanske kunstnere fra Rioplatence-kulturens højeste sfærer.

I oktober måned er hun på rundrejse i Norden og vi har historisk mulighed for at have hende i København.

Det er en ære for os og for Valby at have en kunstner med en sådan prestige.

Dato for afholdelse: 21. oktober 2022

Budget: 45.620 kr.

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

Afslaget begrundes i den ufuldstændige ansøgning.

Endvidere vurderes det ikke, at arrangementet har tilstrækkelig værdi for Valby.

 

2) GAME Streetmekka - GAME Valby Touch down

GAME Valby Touch Down vil stoppe forbi 5 områder med en host på mic’en og med disse gadeidræts workshops åben for alle: Streetbasket, gadefodbold, dans og live musik.

Aktiviteter styrker interessen for kunst og kultur hos børn og unge, der ikke opsøger lokale kulturtilbud og kulturinstitutioner. Derudover er målet at styrke primært udsatte børn og unges aktive fritidsliv, sociale kompetencer og netværk.

Den primære målgruppe er i alderen 9-20 år, som bor omkring Folehaven og Valby syd.

Området er kendetegnet af mange foreningsløse børn og unge og et begrænset antal kreative og engagerende aktiviteter.

Det er desuden hensigten, at disse aktiviteter skal være med til at bygge bro til de eksisterende aktiviteter i GAME Streetmekka på Enghavevej.

Efter aktiviteterne vil der gives gratis bolde, t-shirts og medlemskaber ud for at hylde børn og unge i Valby og byde dem velkommen til fremtidige GAME streetmekka træninger og events

Dato for afholdelse: 26. september – 28. oktober 2022

Budget: 47.250 kr.

Ansøgt: 34.250 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 12.000 kr.

Ansøger opfordres til at søge sponsorater til de PR prægedeaktiviteter.

 

 

3) Rikke Lundberg - Etablering af bistader i Kulbaneparken

Rikke Lundberg søger støtte til etablering af bistader i Kulbaneparken. Ved at etablere bistader i Kulbaneparken er det muligt at øge de mange Valby-borgere og parkens gæsters opmærksomhed på bier og andre insekters levevilkår. Bierne vil være med til at sikre biodiversiteten i parken.

En bidronning lever typisk 3-4 år og dermed vil etableringen af bistader forankre tilstedeværelse af bier til bestøvningen af parkens mangeartede planter, urter og træer i de kommende år.

Når antallet af arbejderbier er på sit højeste (juni-juli) er der omkring 60.000 bier, hvoraf ca. 20.000 bier flyver ud og samler nektar og pollen.

Der er indhentet de nødvendige tilladelser til etableringen af bistaderne hos Byrumsforvalter for Kulbaneparken, samt opbygget et givende samarbejde med eksisterende fællesskaber i Kulbaneparken.

Etableringen vil medføre, at man i fremtiden vil kunne høste erfaringer med biavl og honningproduktion i Kulbaneparken.

Dato for afholdelse: Efterår 2022

Budget: 59.000 kr.

Ansøgt: 28.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støttes på 28.500 kr.

Støtten gives under forudsætning af, at retningslinjer i PKR-tilladelse overholdes.

Desuden skal bistaderne registreres i Centralt Bigårdsregister (CBR).

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2022

Disponeret per 13. september 2022

Indstillet 13. september 2022

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.600.000 kr.

1.467.210 kr.

40.500 kr.

92.290 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende afslagsformulering på ansøgning 1: 

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes i, at arrangementet ikke vurderes at have tilstrækkelig værdi for Valby.


Til top